Books

1. Simona-Nicoleta Mazurchevici, Dumitru Nedelcu, 2021, Teoria Proceselor de Sudare, ISBN 978-606-13-6469-5
2. Simona-Nicoleta Mazurchevici, Dumitru Nedelcu, 2021, Aplicații ale Teoriei Proceselor de Sudare, ISBN 978-606-13-6476-3
3. Slatineanu, L., Bohosievici, C., Grămescu, T., Paraschiv, D., Muscă G., Dodun O., Nagiț Gh., Nedelcu D., Sover A., Tăbăcaru L., Cărăușu C., Crețu Gh., Merticaru V., Coteață M., Boca M., Mihalache A., Rîpanu M., Mazurchevici S-N., Mîndru D., Boca M., Hrițuc A., Motaș O., Aplicații în ingineria fabricației, 2021, ISBN 978-606-13-6104-5
4. Daniel Chirita, Dumitru Nedelcu, (2020), Contributii privind prelucrarea alezajelor prin rotopercutie, ISBN 978-606-13-5733-8, PIM Publishing House, Iasi
5. Andrei Mazurchevici, Dumitru Nedelcu, (2020), Contribuții la studiul procesului de printare 3D a materialelor biodegradabile, ISBN 978-606-13-5712-3, PIM Publishing House, Iasi
6. Pavel Iurea, Dumitru Nedelcu, (2020), Contribuții privind influența parametrilor tehnologici asupra tensiunilor remanente la fabricația inelelor de rulmenți, 2020, ISBN 978-606-23-1125-4, Printech Publishing House, Bucharest
7. Teodor Daniel Mindru, Dumitru Nedelcu, Injectarea pieselor ranforsate din materiale plastice (Injection of Reinforced Plastic Parts), ModTech Publishing House, Iasi, 2014, ISBN 978-606-92474-6-4.
8. Octavian Lupescu, Ionut Ciprian Popa, Ramona Popa, Dumitru Nedelcu, Metode, instrumente si strategii de mentenanta (Methods, tools and maintenance strategies), ModTech Publishing House, Iasi 2011, ISBN 978-606-92474-3-3.
9. Lucio Martin Matarranz, Francisco Javier Santos Martin, Nedelcu Dumitru, Some characteristics concerning the production management on small and medium entreprises (SME), www.worldcat.org.

10. Dumitru Nedelcu, Ioan Carcea, Gigel Neagu, Lucian Tabacaru, Cristian Predescu, Remus Zagan Tehnologii de obtinere a materialelor compozite (Technologies for obtaining of composite materials), Politehnium Publishing House, Iasi, 2009,  ISBN 978-973-621-288-8.

11. Mihail Voicu, Dorel Leon, Corneliu Lazar, Carmen Teodosiu, Theodor Mateescu, Dodu Ursu, Iulian Ciocoiu, Mircea Gusa, Ioan Cojocaru, Cezar Oprisan, Dan Gelu Galusca, Mariana Ursache, Virgiliu Onofrei, Luminita Maica, Maria Carcea, Constanta Comandar, Luminita Lupu, Nicolae Seghedin, Ion Bogdan, Dumitru Nedelcu, Delia Toderean, Manualul procedurilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei (Manual procedures for evaluation and quality assurance in education), Politehnium Publishing House, Iasi 2008, ISBN 978-973-621-179-9.

12. Nedelcu, D., Managementul economico-financiar (Economic and Financial Management),  Politehnium Publishing House, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-621-170-6.

13. Nedelcu, D., Cobzaru, P., Tehnologii de mecanică fină (Fine Mechanics Technologies), Junimea Publishing House, Iaşi, 2005, ISBN 973-37-1026-1.

14. Nedelcu, D., Pruteanu, O.V., Managementul proiectelor (Projects Management), Politehnium Publishing House, Iaşi, 2005, ISBN 973-621-123-1.

15. Nedelcu, D., Tehnologii de mecanică fină (Fine Mechanics Technologies), Tehnica-Info Publishing House, Chişinău 2001, ISBN 9975-63-091-X.

16. Nedelcu, D., Ciofu, C., Tehnologii de mecanică fină (Fine Mechanics Technologies), laboratory guidelines, second part, Politehnium Publishing House, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-621-169-0.

17. Nedelcu, D., Muscă, G., Badea, C., Muse, E., Pugin, J., Naloop, R., Cărăuşu, C., Merticaru, V., Ghid practic pentru formatori-cursanţi (A Practical Guide for Trainers, Trainees), Junimea Publishing House, Iaşi, 2003,  ISBN 973-37-0908-5.

18. Gavril, M., Nedelcu, D., Sofronie, A., Baze de date (Data base), Casa de Editură Venus Publishing House, Iaşi, 2002, ISBN 973-8174-90-2.

19. Nedelcu, D., Tehnologii de mecanică fină (Fine Mechanics Technologies), Design Guidelines “Gheorghe Asachi” Publishing House, Iaşi, 2002, ISBN 973-621-004-9.

20. Nedelcu, D., Tehnologii de mecanică fină (Fine Mechanics Technologies), laboratory guidelines, first part “Gheorghe  Asachi” Publishing House, Iaşi, 2002, ISBN 973-8292-56-5.

21. Nedelcu, D., Pruteanu, O.V., Aspecte ale formării canelurilor exterioare prin deformare plastică la rece utilizând metoda Taguchi (Some Aspects of Forming Exterior Grooves by Cold Plastic Deformation using Taguchi Method), Tehnica-Info Publishing House, Chişinău, 2000, ISBN 9975-910-96-3.

22. Pruteanu, O.V., Axinte, E., Nedelcu, D., Bazele tehnologiei construcţiilor de maşini (Fundamentals of Engineering Technology), laboratory guidelines, Rotaprint Publishing House, Iaşi, 1999.

© Copyright Professor Dumitru Nedelcu, Ph.D. - Powered by Wordpress - Designed by ReDesign Romania.